Добредојдовте Macedonian

 

Многу култури, еден синдикат 

Моќта на CFMEU Construction & General е во неговите членови.

Со над 100.000 членови низ цела Австралија, ние сме еден од најмоќните синдикати.  Се гордееме со повеќенационалното потекло на нашите членови.  Доаѓаме од четирите страни на светот, меѓутоа една работа е сигурна: сите нас не обединува тежнението за најдобри плати и стандарди на безбедност, како и работни услови.

 

Што може да стори CFMEU за членовите на кои англискиот не им мајчин јазик?

CFMEU ги поттикнува градежните работници да се вчленат во синдикатот, без разлика кој јазик го зборуваат и од каде доаѓаат.  Со тоа што ќе станете член на CFMEU, ќе ги добиете сите бенефиции што ви следуваат како член на еден моќен синдикат, како на пример:

  • Заштита од експлоатација и дискриминација
  • Застапување при преговори и консулатиции со работодавците
  • Совети и помош од синдикални организатори и службениците за безбедност
  • Учествување во синдикални кампањи

Некои од нашите огранки може да имаат службеници или организатори што го зборува вашиот јазик.  Телефонирате во локалната канцеларија и распрашајте се.  Ако немаат такви лица, одете во канцеларијата со некој што зборува англиски јазик.  Можеме да ви помогнеме со проблемите што можеби ги имате на работа.

Притиснете тука за да добиете повеќе информации како да станете член на синдикатот.

Некои организации нудат помош на други јазици.  Притиснете на линковите подолу за некои корисни информации кои може да се најдат на Интернет.

 

CFMEU booklet on Sham Contracting

Slam the Sham Booklet   How do I know if I am on a Sham Contract?